Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Δικτύων

Facebook

Google+

Instagram

Yoututbe

Γνωρίζουμε καλά τους λόγους που θα οδηγηθείτε στην αναβάθμιση ή νέα εγκατάσταση του δικτύου σας. Τα εξειδικευμένα προγράμματα (ERP / CRM) συχνά το απαιτούν. Γι’ αυτό, χρειάζεστε συνεργάτες που δεν θα έχουν προσωπικό κέρδος από την αγορά του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), ένα συχνό φαινόμενο στον τομέα της τεχνολογίας.

Εμείς, ακολουθούμε μια διαφορετική προσέγγιση, δημιουργώντας ένα πλήρες σχέδιο για τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας μια αμερόληπτη και τεκμηριωμένη μελέτη με βάση αυτές τις ανάγκες. Οι αρχιτέκτονες δικτύων μας δεν έχουν καμία προκατάληψη ως προς τη μάρκα του υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί.

Προσφέρουμε μόνο ό,τι θα εξυπηρετήσει τους πελάτες μας με τον καλύτερο τρόπο, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού τους. Τα δίκτυά μας έχουν σχεδιαστεί να ξεκινούν πάντα με κάποιες μη διαπραγματεύσιμες προδιαγραφές, όπως τη μέγιστη αποδοτικότητα κόστους/όφελος, διαθεσιμότητα που πλησιάζει το 100%, μέγιστη απόδοση και ασφάλεια, μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο εξοπλισμός και με το ελάχιστο συνολικό κόστος.

Η Cosmotech αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την μελέτη και εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων, απο τις πιο απλές εώς και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις, που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Η εταιρεία μας σας εξασφαλίζει ένα λειτουργικό και σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών, το όποιο θα κάνει την λειτουργία της επιχειρησής σας εύχρηστη και αποδοτική.
Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι οι εξής:
1) Μελέτη εγκατάστασης: Μετά από προσεκτική μελέτη του χώρου σας και σε συνεργασία με εσάς, προτείνουμε την καλύτερη δυνατή εγκατάσταση με βάση τις απαιτήσεις σας.
2) Εγκατάσταση Δικτύου: Η εγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει εγκατάσταση καλωδίων, πέρασμα καναλιών όπου θα μπούν τα καλώδια, τοποθέτηση πριζών και τοποθέτηση, μέτρηση του patch panel.
3) Εξοπλισμός (Hardware): Η Cosmotech σας προμηθεύει με τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (switchers, routers, servers ), όπως επίσης και με τους υπολογιστές και τα περιφερειακά που μπορεί να χρειάζεται κάθε θέση εργασίας. Αν έχετε ήδη τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τότε προχωράμε με την δικτυακή εγκαταστασή του.
4) Λογισμικό (Software): Γίνεται εγκατάσταση όλων των προγραμμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στους υπολογιστές σας. Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρικός υπολογιστής (server), γίνεται εγκατάσταση και εκεί των απαραίτητων προγραμμάτων.
5) Τεχνική Υποστήριξη: Όταν ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εγκατάσταση, η εταιρία μας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη, είτε αυτή αφορά υλικό (hardware), είτε λογισμικό (software). Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, το τεχνικό μας τμήμα είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.

Category:

Ο υπολογιστής κόλλησε ενώ εργαζόσασταν;

Εμείς θα σας βοηθήσουμε να συνεχίσετε γρήγορα και οικονομικά.